Tín hiệu cảnh báo
Đăng nhập
Yêu cầu cơ cấu danh mục
Tại sao nên dùng tín hiệu cảnh báo?
Có đến 90% nhà đầu tư bận rộn với công việc chuyên môn hàng ngày nên tín hiệu cảnh báo được gửi trực tuyến qua điện thoại sẽ là công cụ tốt nhất để nắm bắt xu hướng thị trường và khả năng tạo ra lợi nhuận bằng cách mua vào các mã cổ phiếu tốt với giá hợp lý.
Đăng ký ngay
Cơ hội luôn lặp lại
Thị trường chứng khoán luôn là kênh tạo ra nhiều cơ hội nhất cho nhà đầu tư, đó là bản chất của dòng tiền luôn thay đổi và làm xuất hiện các đợt sóng của thị trường. Theo thống kê, một năm thông thường xuất hiện 1 đến 2 cơ hội kiếm tiền trong các đợt tăng giá kéo dài đến vài tháng.

Nhà đầu tư kiếm được tiền trên thị trường là người nắm được quy luật vận động của thị trường và chờ đợi cơ hội thực sự chín muồi và nắm bắt thời điểm mua vào an toàn nhất.
Nắm bắt thời điểm
Vậy bằng cách nào để có thể tận dung tối đa các cơ hội xuất hiện trên thị trường? Bạn hãy yên tâm tập trung cho công việc chuyên môn của mình và chỉ mua khi điện thoại xuất hiện các cảnh báo khuyến nghị mua vào với độ tin cậy cao.

Đây là cách StockTraders hỗ trợ cho hàng ngàn khách hàng của mình nắm bắt chính xác thời điểm thị trường khởi tạo chân sóng lớn kéo dài. Và gần nhất là chân sóng lớn xuất hiện ngày 25/01/2016, hệ thống đã đưa ra khuyến nghị mua vào trong khi thị trường chưa có tín hiệu nào rõ ràng.
Tín hiệu cảnh báo là gì?
Tín hiệu cảnh báo là ứng dụng được cài đặt vào điện thoại dùng để nhận những khuyến nghị trực tuyến trong phiên giúp ra quyết định thực hiện giao dịch cổ phiếu một cách dễ dàng nhất.

Khuyến nghị giao dịch rất chi tiết như báo mua cụ thể mã cổ phiếu nào, vùng giá mua bao nhiêu và đưa ra dự báo mục tiêu chốt lời ngay lúc mua vào.
Tư vấn chọn mã miễn phí
Danh mục khuyến nghị Mua chưa chốt lãi
Dữ liệu gần nhất 15/10/2019 (Realtime)
STT Cổ phiếu Ngày Mua Vùng giá Mua Giá Thay đổi Lãi/lỗ
1 ANV 17/09/2019 24.75 - 24.85 25.9 +1.00 +4.02%
2 D2D 17/09/2019 69.3 - 69.7 73.0 +4.50 +6.57%
3 DIG 24/09/2019 13.85 - 13.95 14.55 +0.15 +1.04%
4 DPG 30/08/2019 46.8 - 47.2 44.9 -0.10 -0.22%
5 DPM 02/10/2019 13.3 - 13.4 15.05 +1.75 +13.16%
6 HBC 01/10/2019 14.55 - 14.65 14.1 -0.20 -1.40%
7 HCM 07/10/2019 22.4 - 22.6 23.5 +1.10 +4.91%
8 HPG 30/08/2019 22.2 - 22.3 21.45 -0.83 -3.73%
9 HVN 28/08/2019 36.25 - 36.65 35.7 +0.40 +1.13%
10 PAC 10/10/2019 27.9 - 28.0 27.8 -0.10 -0.36%
11 PC1 07/10/2019 19.4 - 19.6 19.85 +0.25 +1.28%
12 PHR 15/10/2019 58.8 - 59.2 59.7 +0.90 +1.53%
13 PNJ 29/08/2019 81.7 - 82.1 79.8 -1.10 -1.36%
14 PVS 10/10/2019 18.55 - 18.65 18.6 +0.05 +0.27%
15 REE 14/10/2019 38.35 - 38.45 37.8 -0.55 -1.43%
16 SSI 08/10/2019 21.1 - 21.2 21.65 +0.55 +2.61%
17 TCB 27/08/2019 21.3 - 21.4 24.2 +2.50 +11.52%
18 TCM 18/09/2019 21.9 - 22.0 22.2 +0.60 +2.78%
19 TNG 29/08/2019 18.0 - 18.2 18.0 0.00 0.00
20 VEA 19/08/2019 50.8 - 51.0 53.7 +3.10 +6.13%
21 VHC 10/10/2019 77.8 - 78.0 79.0 +1.20 +1.54%
22 VRE 15/10/2019 31.8 - 31.9 31.95 +0.15 +0.47%
Danh mục khuyến nghị đã chốt lãi
STT Cổ phiếu Ngày Mua Vùng giá Mua Vùng giá Bán Thay đổi Lãi/lỗ
1 ANV 10/09/2019 25.0 - 25.1 26.1 - 26.3 +1.40 +5.62%
2 BID 25/09/2019 39.15 - 39.25 40.35 - 40.45 +1.30 +3.32%
3 CTD 18/07/2019 104.7 - 104.7 112.3 - 112.5 +9.00 +8.70%
4 DXG 17/07/2019 14.82 - 14.9 17.1 - 17.2 +2.50 +17.01%
5 HCM 30/08/2019 20.75 - 20.85 23.6 - 23.8 +3.20 +15.53%
6 HPG 23/07/2019 20.9 - 21.1 22.6 - 22.9 +2.00 +9.57%
7 IJC 05/09/2019 14.5 - 14.7 15.7 - 15.9 +1.40 +9.66%
8 ITA 27/08/2019 3.24 - 3.34 3.32 - 3.42 +0.18 +5.56%
9 LDG 19/07/2019 8.03 - 8.43 9.49 - 9.59 +1.45 +17.81%
10 NTL 09/09/2019 22.1 - 22.3 23.7 - 23.8 +1.20 +5.31%
11 PHR 20/09/2019 54.9 - 55.1 61.0 - 61.2 +6.30 +11.48%
12 PPC 09/08/2019 25.3 - 25.5 26.4 - 26.6 +1.30 +5.14%
13 SZL 15/08/2019 51.8 - 52.0 57.8 - 58.2 +6.40 +12.36%
14 VGI 31/07/2019 29.85 - 29.95 33.7 - 33.9 +3.40 +11.15%
15 VNM 07/08/2019 120.8 - 121.2 125.3 - 125.7 +4.90 +4.06%
Tải ứng dụng cho
iOS
Tải ứng dụng cho
ANDROID
Ứng dụng được cài đặt trên thiết bị iOS và Android. Đây là ứng dụng đầu tiên tại Việt Nam có thể nhận cảnh báo chân sóng, đỉnh sóng trực tuyến qua điện thoại. Đồng thời, nhận danh mục cổ phiếu tiềm năng cụ thể Vùng giá Mua và theo dõi đến khi khuyến nghị Bán chốt lời.