Tín hiệu cảnh báo
Đăng nhập
Yêu cầu cơ cấu danh mục
Tại sao nên dùng tín hiệu cảnh báo?
Có đến 90% nhà đầu tư bận rộn với công việc chuyên môn hàng ngày nên tín hiệu cảnh báo được gửi trực tuyến qua điện thoại sẽ là công cụ tốt nhất để nắm bắt xu hướng thị trường và khả năng tạo ra lợi nhuận bằng cách mua vào các mã cổ phiếu tốt với giá hợp lý.
Đăng ký ngay
Cơ hội luôn lặp lại
Thị trường chứng khoán luôn là kênh tạo ra nhiều cơ hội nhất cho nhà đầu tư, đó là bản chất của dòng tiền luôn thay đổi và làm xuất hiện các đợt sóng của thị trường. Theo thống kê, một năm thông thường xuất hiện 1 đến 2 cơ hội kiếm tiền trong các đợt tăng giá kéo dài đến vài tháng.

Nhà đầu tư kiếm được tiền trên thị trường là người nắm được quy luật vận động của thị trường và chờ đợi cơ hội thực sự chín muồi và nắm bắt thời điểm mua vào an toàn nhất.
Nắm bắt thời điểm
Vậy bằng cách nào để có thể tận dung tối đa các cơ hội xuất hiện trên thị trường? Bạn hãy yên tâm tập trung cho công việc chuyên môn của mình và chỉ mua khi điện thoại xuất hiện các cảnh báo khuyến nghị mua vào với độ tin cậy cao.

Đây là cách StockTraders hỗ trợ cho hàng ngàn khách hàng của mình nắm bắt chính xác thời điểm thị trường khởi tạo chân sóng lớn kéo dài. Và gần nhất là chân sóng lớn xuất hiện ngày 25/01/2016, hệ thống đã đưa ra khuyến nghị mua vào trong khi thị trường chưa có tín hiệu nào rõ ràng.
Tín hiệu cảnh báo là gì?
Tín hiệu cảnh báo là ứng dụng được cài đặt vào điện thoại dùng để nhận những khuyến nghị trực tuyến trong phiên giúp ra quyết định thực hiện giao dịch cổ phiếu một cách dễ dàng nhất.

Khuyến nghị giao dịch rất chi tiết như báo mua cụ thể mã cổ phiếu nào, vùng giá mua bao nhiêu và đưa ra dự báo mục tiêu chốt lời ngay lúc mua vào.
Tư vấn chọn mã miễn phí
Danh mục khuyến nghị Mua chưa chốt lãi
Dữ liệu gần nhất 17/09/2019 (Close)
STT Cổ phiếu Ngày Mua Vùng giá Mua Giá Thay đổi Lãi/lỗ
1 ANV 10/09/2019 25.0 - 25.1 24.65 -0.15 -0.60%
2 CTD 27/08/2019 97.8 - 98.2 97.0 -0.80 -0.82%
3 CTG 17/09/2019 20.65 - 20.75 20.75 +0.10 +0.48%
4 D2D 17/09/2019 69.3 - 69.7 71.5 +2.20 +3.17%
5 DPG 30/08/2019 46.8 - 47.2 44.55 -0.45 -1.00%
6 DXG 04/07/2019 14.43 - 14.51 17.2 +2.50 +17.01%
7 HCM 28/08/2019 20.3 - 20.5 23.6 +3.00 +14.56%
8 HPG 30/08/2019 22.2 - 22.3 22.7 +0.42 +1.89%
9 KSB 29/08/2019 23.3 - 23.5 22.25 -0.35 -1.55%
10 NLG 29/08/2019 27.8 - 27.9 28.65 +0.85 +3.06%
11 NTL 05/09/2019 23.2 - 23.3 22.65 +0.05 +0.22%
12 PHR 11/09/2019 54.4 - 54.6 55.4 +0.50 +0.91%
13 PNJ 29/08/2019 81.7 - 82.1 82.0 +0.30 +0.37%
14 PPC 30/08/2019 24.85 - 24.95 25.15 +0.30 +1.21%
15 ROS 16/09/2019 25.9 - 26.1 26.7 +0.70 +2.69%
16 SJS 20/08/2019 17.2 - 17.3 16.9 -0.70 -3.98%
17 SSI 21/08/2019 22.0 - 22.2 21.65 +0.15 +0.70%
18 SZL 11/09/2019 47.2 - 47.4 51.3 +3.40 +7.10%
19 TCB 27/08/2019 21.3 - 21.4 22.6 +0.90 +4.15%
20 TNG 29/08/2019 18.0 - 18.2 17.8 -0.20 -1.11%
21 VEA 19/08/2019 50.8 - 51.0 53.3 +2.70 +5.34%
22 VGI 04/09/2019 31.3 - 31.7 31.2 +1.40 +4.70%
23 VRE 29/08/2019 34.5 - 34.7 34.2 -0.10 -0.29%
Danh mục khuyến nghị đã chốt lãi
STT Cổ phiếu Ngày Mua Vùng giá Mua Vùng giá Bán Thay đổi Lãi/lỗ
1 BID 03/07/2019 32.15 - 32.25 35.1 - 35.3 +3.40 +10.66%
2 CTD 25/06/2019 101.2 - 101.6 110.8 - 111.2 +7.70 +7.44%
3 DXG 29/08/2019 15.1 - 15.1 16.5 - 16.6 +1.90 +12.93%
4 FPT 09/07/2019 46.2 - 46.4 48.25 - 48.55 +2.35 +5.09%
5 HCM 21/08/2019 21.0 - 21.2 22.45 - 22.55 +1.95 +9.47%
6 HPG 23/07/2019 20.9 - 21.1 22.6 - 22.9 +2.00 +9.57%
7 HVN 28/06/2019 41.7 - 41.9 43.95 - 44.35 +2.65 +6.35%
8 IJC 05/09/2019 14.5 - 14.7 15.7 - 15.9 +1.40 +9.66%
9 ITA 27/08/2019 3.24 - 3.34 3.32 - 3.42 +0.18 +5.56%
10 LCG 08/07/2019 9.95 - 10.05 10.45 - 10.55 +0.55 +5.50%
11 LDG 19/07/2019 8.03 - 8.43 9.49 - 9.59 +1.45 +17.81%
12 PPC 09/08/2019 25.3 - 25.5 26.4 - 26.6 +1.30 +5.14%
13 SZL 15/08/2019 51.8 - 52.0 57.8 - 58.2 +6.40 +12.36%
14 VGI 28/06/2019 27.3 - 27.4 30.7 - 30.9 +3.25 +11.75%
15 VRE 28/06/2019 33.6 - 33.7 36.35 - 36.55 +1.75 +5.03%
Tải ứng dụng cho
iOS
Tải ứng dụng cho
ANDROID
Ứng dụng được cài đặt trên thiết bị iOS và Android. Đây là ứng dụng đầu tiên tại Việt Nam có thể nhận cảnh báo chân sóng, đỉnh sóng trực tuyến qua điện thoại. Đồng thời, nhận danh mục cổ phiếu tiềm năng cụ thể Vùng giá Mua và theo dõi đến khi khuyến nghị Bán chốt lời.