Tín hiệu cảnh báo
Đăng nhập
Yêu cầu cơ cấu danh mục
Tại sao nên dùng tín hiệu cảnh báo?
Có đến 90% nhà đầu tư bận rộn với công việc chuyên môn hàng ngày nên tín hiệu cảnh báo được gửi trực tuyến qua điện thoại sẽ là công cụ tốt nhất để nắm bắt xu hướng thị trường và khả năng tạo ra lợi nhuận bằng cách mua vào các mã cổ phiếu tốt với giá hợp lý.
Đăng ký ngay
Hỗ trợ lấy thông tin đơn hàng
Cơ hội luôn lặp lại
Thị trường chứng khoán luôn là kênh tạo ra nhiều cơ hội nhất cho nhà đầu tư, đó là bản chất của dòng tiền luôn thay đổi và làm xuất hiện các đợt sóng của thị trường. Theo thống kê, một năm thông thường xuất hiện 1 đến 2 cơ hội kiếm tiền trong các đợt tăng giá kéo dài đến vài tháng.

Nhà đầu tư kiếm được tiền trên thị trường là người nắm được quy luật vận động của thị trường và chờ đợi cơ hội thực sự chín muồi và nắm bắt thời điểm mua vào an toàn nhất.
Nắm bắt thời điểm
Vậy bằng cách nào để có thể tận dung tối đa các cơ hội xuất hiện trên thị trường? Bạn hãy yên tâm tập trung cho công việc chuyên môn của mình và chỉ mua khi điện thoại xuất hiện các cảnh báo khuyến nghị mua vào với độ tin cậy cao.

Đây là cách StockTraders hỗ trợ cho hàng ngàn khách hàng của mình nắm bắt chính xác thời điểm thị trường khởi tạo chân sóng lớn kéo dài. Và gần nhất là chân sóng lớn xuất hiện ngày 25/01/2016, hệ thống đã đưa ra khuyến nghị mua vào trong khi thị trường chưa có tín hiệu nào rõ ràng.
Tín hiệu cảnh báo là gì?
Tín hiệu cảnh báo là ứng dụng được cài đặt vào điện thoại dùng để nhận những khuyến nghị trực tuyến trong phiên giúp ra quyết định thực hiện giao dịch cổ phiếu một cách dễ dàng nhất.

Khuyến nghị giao dịch rất chi tiết như báo mua cụ thể mã cổ phiếu nào, vùng giá mua bao nhiêu và đưa ra dự báo mục tiêu chốt lời ngay lúc mua vào.
Tư vấn chọn mã miễn phí
Bảng giá Tín hiệu cảnh báo
3 Tháng
6,000,000
6 Tháng
12,000,000
12 Tháng
24,000,000
24 Tháng
48,000,000
Tín hiệu cổ phiếu
Thống kê tín hiệu
Lịch sự kiện
Phân tích thị trường
Cảnh báo chân sóng, đỉnh sóng
Biến động thị trường
Vùng giá Mua, Vùng giá Bán
Tư vấn viên
Bảng giá StockTraders
3 Tháng
3,300,000
6 Tháng
6,600,000
12 Tháng
13,200,000
24 Tháng
26,400,000
Phân tích cổ phiếu
Phân tích thị trường
Danh mục hiệu quả
Quản lý vốn
Tư vấn viên
Đặt hàng trọn gói
3 Tháng
9,300,000
6 Tháng
18,600,000
12 Tháng
37,200,000
24 Tháng
74,400,000
Tư vấn viên
Danh mục khuyến nghị Mua chưa chốt lãi
Dữ liệu gần nhất 18/09/2018 (Close)
STT Cổ phiếu Ngày Mua Vùng giá Mua Giá Thay đổi Lãi/lỗ
1 AAA 24/08/2018 16.8 - 16.9 17.0 +0.20 +1.19%
2 CTD 24/08/2018 160.0 - 160.0 162.5 +2.50 +1.56%
3 DRC 23/08/2018 26.0 - 26.1 27.9 +1.90 +7.31%
4 FCN 27/08/2018 16.8 - 17.0 16.2 -0.60 -3.57%
5 FPT 06/07/2018 40.0 - 41.0 44.8 +4.80 +12.00%
6 HPG 06/07/2018 36.7 - 36.9 39.45 +2.75 +7.49%
7 HSG 18/09/2018 11.9 - 12.0 12.1 +0.20 +1.68%
8 LDG 17/09/2018 14.7 - 14.8 15.2 +0.50 +3.40%
9 PVD 07/09/2018 14.5 - 14.6 17.55 +3.05 +21.03%
10 PVS 07/09/2018 20.7 - 20.9 22.8 +2.10 +10.14%
11 SCR 27/08/2018 9.6 - 9.68 9.3 -0.30 -3.12%
12 SHS 17/09/2018 16.1 - 16.2 16.5 +0.40 +2.48%
13 SSI 11/07/2018 26.5 - 26.7 32.0 +5.50 +20.75%
14 STB 12/09/2018 12.0 - 12.2 12.4 +0.40 +3.33%
15 VCB 07/08/2018 60.0 - 61.0 63.3 +3.30 +5.50%
16 VJC 18/07/2018 131.2 - 132.2 149.2 +18.00 +13.72%
17 VND 14/08/2018 20.6 - 20.8 22.9 +2.30 +11.17%
18 VNM 09/08/2018 128.3 - 129.1 138.0 +9.70 +7.56%
Danh mục khuyến nghị đã chốt lãi
STT Cổ phiếu Ngày Mua Vùng giá Mua Vùng giá Bán Thay đổi Lãi/lỗ
1 ACB 06/07/2018 28.5 - 28.5 32.7 - 32.9 +4.40 +15.44%
2 BID 03/07/2018 24.7 - 24.8 33.0 - 33.2 +8.50 +34.41%
3 CTG 09/07/2018 22.4 - 22.6 25.9 - 26.0 +3.60 +16.07%
4 DGW 09/07/2018 21.2 - 21.4 25.0 - 25.2 +4.00 +18.87%
5 GAS 05/07/2018 79.0 - 80.0 102.0 - 103.0 +24.00 +30.38%
6 HSG 09/07/2018 10.4 - 10.6 11.55 - 11.55 +1.15 +11.06%
7 HVN 06/07/2018 29.8 - 30.0 37.0 - 37.5 +7.70 +25.84%
8 LDG 10/07/2018 10.4 - 10.6 12.3 - 12.4 +2.00 +19.23%
9 PLX 01/08/2018 61.0 - 62.0 69.9 - 70.0 +9.00 +14.75%
10 PVD 25/07/2018 13.2 - 13.4 15.6 - 15.8 +2.60 +19.70%
11 PVS 18/07/2018 16.0 - 16.1 18.8 - 18.9 +2.90 +18.12%
12 SSI 19/06/2018 29.3 - 29.6 32.2 - 32.4 +3.10 +10.58%
13 VND 11/07/2018 16.25 - 16.3 22.2 - 22.3 +6.05 +37.23%
Tải ứng dụng cho
iOS
Tải ứng dụng cho
ANDROID
Ứng dụng được cài đặt trên thiết bị iOS và Android. Đây là ứng dụng đầu tiên tại Việt Nam có thể nhận cảnh báo chân sóng, đỉnh sóng trực tuyến qua điện thoại. Đồng thời, nhận danh mục cổ phiếu tiềm năng cụ thể Vùng giá Mua và theo dõi đến khi khuyến nghị Bán chốt lời.