Tín hiệu cảnh báo
Đăng nhập
Yêu cầu cơ cấu danh mục
Tại sao nên dùng tín hiệu cảnh báo?
Có đến 90% nhà đầu tư bận rộn với công việc chuyên môn hàng ngày nên tín hiệu cảnh báo được gửi trực tuyến qua điện thoại sẽ là công cụ tốt nhất để nắm bắt xu hướng thị trường và khả năng tạo ra lợi nhuận bằng cách mua vào các mã cổ phiếu tốt với giá hợp lý.
Đăng ký ngay
Hỗ trợ lấy thông tin đơn hàng
Cơ hội luôn lặp lại
Thị trường chứng khoán luôn là kênh tạo ra nhiều cơ hội nhất cho nhà đầu tư, đó là bản chất của dòng tiền luôn thay đổi và làm xuất hiện các đợt sóng của thị trường. Theo thống kê, một năm thông thường xuất hiện 1 đến 2 cơ hội kiếm tiền trong các đợt tăng giá kéo dài đến vài tháng.

Nhà đầu tư kiếm được tiền trên thị trường là người nắm được quy luật vận động của thị trường và chờ đợi cơ hội thực sự chín muồi và nắm bắt thời điểm mua vào an toàn nhất.
Nắm bắt thời điểm
Vậy bằng cách nào để có thể tận dung tối đa các cơ hội xuất hiện trên thị trường? Bạn hãy yên tâm tập trung cho công việc chuyên môn của mình và chỉ mua khi điện thoại xuất hiện các cảnh báo khuyến nghị mua vào với độ tin cậy cao.

Đây là cách StockTraders hỗ trợ cho hàng ngàn khách hàng của mình nắm bắt chính xác thời điểm thị trường khởi tạo chân sóng lớn kéo dài. Và gần nhất là chân sóng lớn xuất hiện ngày 25/01/2016, hệ thống đã đưa ra khuyến nghị mua vào trong khi thị trường chưa có tín hiệu nào rõ ràng.
Tín hiệu cảnh báo là gì?
Tín hiệu cảnh báo là ứng dụng được cài đặt vào điện thoại dùng để nhận những khuyến nghị trực tuyến trong phiên giúp ra quyết định thực hiện giao dịch cổ phiếu một cách dễ dàng nhất.

Khuyến nghị giao dịch rất chi tiết như báo mua cụ thể mã cổ phiếu nào, vùng giá mua bao nhiêu và đưa ra dự báo mục tiêu chốt lời ngay lúc mua vào.
Tư vấn chọn mã miễn phí
Bảng giá Tín hiệu cảnh báo cơ sở
4 Tháng
8,000,000
 
8 Tháng
14,400,000
Tiết kiệm hơn 10%
12 Tháng
19,200,000
Tiết kiệm hơn 20%
24 Tháng
33,600,000
Tiết kiệm hơn 30%
Tín hiệu cổ phiếu
Thống kê tín hiệu
Lịch sự kiện
Phân tích thị trường
Cảnh báo chân sóng, đỉnh sóng
Biến động thị trường
Vùng giá Mua, Vùng giá Bán
Tư vấn viên
Bảng giá StockTraders
4 Tháng
4,400,000
 
8 Tháng
8,800,000
 
12 Tháng
13,200,000
 
24 Tháng
26,400,000
 
Phân tích cổ phiếu
Phân tích thị trường
Danh mục hiệu quả
Quản lý vốn
Tư vấn viên
-->
Bảng giá Phái sinh
Free Trial
Miễn phí 14 Ngày
 
1 Tháng
3,000,000
 
4 Tháng
9,600,000
20%
8 Tháng
16,800,000
30%
12 Tháng
21,000,000
40%
Danh mục khuyến nghị Mua chưa chốt lãi
Dữ liệu gần nhất 19/07/2019 (Close)
STT Cổ phiếu Ngày Mua Vùng giá Mua Giá Thay đổi Lãi/lỗ
1 AAA 08/07/2019 18.95 - 19.05 18.8 +0.10 +0.53%
2 ANV 03/07/2019 27.05 - 27.15 27.5 +0.40 +1.48%
3 CTD 08/07/2019 104.5 - 104.7 111.1 +7.60 +7.34%
4 DXG 03/07/2019 18.35 - 18.45 19.15 +0.65 +3.51%
5 FPT 09/07/2019 46.2 - 46.4 48.2 +2.00 +4.33%
6 HAG 09/07/2019 5.54 - 5.64 5.28 -0.12 -2.22%
7 HT1 09/07/2019 15.85 - 15.95 15.65 -0.20 -1.26%
8 KSB 09/07/2019 23.0 - 23.2 21.65 -0.95 -4.20%
9 LCG 26/06/2019 10.05 - 10.15 10.6 +0.60 +6.00%
10 LDG 08/07/2019 8.32 - 8.42 8.59 +0.39 +4.76%
11 PNJ 14/06/2019 75.15 - 75.25 74.0 +0.60 +0.82%
12 PVD 03/07/2019 18.55 - 18.65 18.5 -0.05 -0.27%
13 TCB 09/07/2019 20.6 - 20.8 21.2 +0.50 +2.42%
14 VGI 24/06/2019 28.25 - 28.35 28.4 +0.75 +2.71%
15 VHC 12/06/2019 87.5 - 87.7 91.0 +2.60 +2.94%
16 VPB 28/06/2019 18.6 - 18.7 19.4 +0.50 +2.65%
17 VSC 09/07/2019 31.8 - 32.0 31.15 -0.65 -2.04%
Danh mục khuyến nghị đã chốt lãi
STT Cổ phiếu Ngày Mua Vùng giá Mua Vùng giá Bán Thay đổi Lãi/lỗ
1 AAA 23/04/2019 17.4 - 17.5 18.25 - 18.35 +0.95 +5.46%
2 ANV 19/06/2019 26.6 - 26.7 27.7 - 27.8 +1.20 +4.51%
3 BID 03/07/2019 32.15 - 32.25 35.1 - 35.3 +3.40 +10.66%
4 BMP 05/06/2019 42.1 - 42.3 43.9 - 44.1 +1.10 +2.56%
5 CII 28/06/2019 21.8 - 21.9 22.35 - 22.55 +0.65 +2.97%
6 CMG 03/06/2019 34.1 - 34.3 36.15 - 36.35 +2.25 +6.60%
7 CTD 25/06/2019 101.2 - 101.6 110.8 - 111.2 +7.70 +7.44%
8 DXG 06/06/2019 17.9 - 18.1 19.15 - 19.35 +1.05 +5.74%
9 FPT 05/06/2019 43.45 - 43.65 45.4 - 45.6 +1.80 +4.11%
10 FTM 23/05/2019 23.2 - 23.3 25.15 - 25.35 +2.15 +9.27%
11 HVN 28/06/2019 41.7 - 41.9 43.95 - 44.35 +2.65 +6.35%
12 PHR 03/06/2019 54.3 - 54.5 58.4 - 58.6 +4.30 +7.92%
13 PVD 03/06/2019 17.95 - 18.05 18.9 - 19.1 +1.15 +6.41%
14 PVS 03/06/2019 21.75 - 21.85 22.8 - 23.0 +1.60 +7.48%
15 TNG 12/06/2019 18.8 - 18.9 19.55 - 19.65 +0.85 +4.52%
16 VEA 03/07/2019 57.1 - 57.3 59.4 - 59.6 +2.50 +4.38%
17 VGI 28/06/2019 27.3 - 27.4 30.7 - 30.9 +3.25 +11.75%
18 VPB 24/06/2019 19.3 - 19.5 19.6 - 19.7 +0.80 +4.23%
19 VRE 28/06/2019 33.6 - 33.7 36.35 - 36.55 +1.75 +5.03%
Tải ứng dụng cho
iOS
Tải ứng dụng cho
ANDROID
Ứng dụng được cài đặt trên thiết bị iOS và Android. Đây là ứng dụng đầu tiên tại Việt Nam có thể nhận cảnh báo chân sóng, đỉnh sóng trực tuyến qua điện thoại. Đồng thời, nhận danh mục cổ phiếu tiềm năng cụ thể Vùng giá Mua và theo dõi đến khi khuyến nghị Bán chốt lời.